For orders or additional information, feel free to reach us at:

tel.: +48748163200 ext.2
e-mail: zlotystok@blackpowder.eu

Prochemist Sp. z o.o.
Rynek 1,

57-250 Złoty Stok
POLAND

 

NIP 8871804817
REGON 021874814
KRS 0000420055
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział KRS
kapitał 100.000 zł